Mostrar cercador d'Horaris
HORARIS I
RUTES DE BUS
Selecciona l'origen i destí per obtindre els horaris i comprar els bitllets per viatjar en bus:
Per comprar els bitllets, ompli els camps. Venta anticipada, 15 dies abans de la data del viatge.
Punts de venda
Centres i delegacions
Seleccionar origen
  Possibles destinacions
    
   Política de gestió integrada

   Per dur a terme la nostra visió s'ha implantat un sistema de gestió integrat, basat en el compliment dels següents estàndards internacionals: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 39001:2014, OHSAS i UNE-EN 13861. Per a la implementació d'aquest sistema de gestió integrat, la direcció de'HIFE estableix i implanta la present política de gestió en la qual es compromet:

   Al compliment dels requisits legals i requisits aplicables en relació a la qualitat del servei, medi ambient, seguretat vial, seguretat i salut en el treball. Amb un ferm compromís en la millora contínua dels serveis de qualitat oferts, satisfacció del client, en la gestió mitjà ambiental, seguretat vial i en la seguretat i salut dels nostres empleats, amb la finalitat d'obtenir l'excel·lència.

   A la protecció del medi ambient, establint objectius mediambientals, basats en la protecció del medi ambient, prevenció de la contaminació i ús raonable dels recursos naturals.

   A l'avaluació de l'acompliment en la consecució dels objectius i en la conscienciació contínua dels treballadors a través de la comunicació, participació, informació i formació envers la protecció mitjà ambiental i la prevenció de la contaminació.

   A la gestió de la seguretat vial, establint la consecució d'objectius tals com la disminució de la accidentabilidad i millorant contínuament mitjançant la promoció:

   - La prevenció d'accidents de Seguretat Vial.
   - Aplicant programes interns de conscienciació, sensibilització comunicació i formació dels nostres treballadors.
   - Establint programes de millora de la nostra flota de vehicles dotant-los amb els últims sistemes de seguretat. A través de la consecució dels objectius es pretén obtenir una millora contínua de tots els processos en matèria de seguretat vial.

   A la gestió la seguretat i salut laboral, establint objectius per vetllar pel benestar físic, mental i social dels nostres treballadors en l'acompliment de les seves funcions, proporcionant-los un ambient de treball segur, sa, saludable i oferint-los una planificació de la vigilància de la seva salut. Per a la consecució dels objectius de seguretat i salut en el treball s'identificaran els perills i riscos presents en totes les activitats i àrees de treball amb la finalitat d'adoptar les mesures de prevenció i control per prevenir incidents de seguretat i salut laboral. S'afavorirà la conscienciació i participació dels treballadors mitjançant programes de consulta i participació, programes informatius i formatius sobre els riscos laborals i mesures preventives a adoptar durant la realització de les seves tasques en tema de seguretat i salut laboral.

   Finalment la direcció proporcionarà  els recursos adequats per a la correcta implantació del sistema, consecució d'objectius i millora contínua.

    

    

   CARTA DE SERVEIS

   Des de l’any 2008 disposem de la nostra CARTA DE SERVEIS. Les cartes de serveis són instruments de millora de la qualitat dels serveis públics en els que cada òrgan explica i difon els seus compromisos de serveis i estàndards de qualitat als que s’ajustarà la prestació del seus serveis en funció dels recursos disponibles.

   L'autocar, un mitjà de transport respectuós amb el medi ambient i de futur.
   La nostra flota d’autocars compta amb una edat mitja de 5,5 anys. La nostra constant renovació de vehicles, sempre de NOVA ADQUISICIÓ, ens permet disposar de vehicles amb motoritzacions modernes que:

   *Incorporen Sistemes reguladors d’emissions de gasos.
   *Baixes emissions acústiques dels seus motors.
   *Capacitat per agrupar a persones en els seus desplaçaments aconseguint estalviar emissions de CO2 a l’atmosfera, temps i costos (autopistes, aparcament, assegurança de cotxe, impostos, etc...) que utilitzen.

    

   Confort i seguretat dels nostres serveis i autocars.
   Tots els nostres serveis garanteixen Confort i Seguretat a bord, gràcies al nostre protocol de Neteja i Manteniment, la Conducció Professional i Responsable dels nostres conductors i l’Acompliment de les Normatives, Senyalització i característiques tècniques dels serveis.
    

   Informació i venda de bitllets en temps real
   Tota la informació i adquisició de bitllets dels nostres serveis es podrà obtenir a través del nostre Servei d’Atenció Telefónica  902 119 814, la nostra web http://www.hife.es, així com en els nostres Punts d’Informació i Venda d’HIFE.

   Serveis oferts i garantits

   L’Anàlisi continu entre oferta i demanda del “ booking” dels nostres autocars, permet als nostres usuaris accedir al 100% als nostres serveis.

   Puntualitat i compliment del servei ofert
   Tots els serveis oferta es realitzaran segons les dades divulgades en els nostres suports informatius (horaris de butxaca, informació d’horaris a la web,...etc.) exceptuats causes desvinculades del nostre control directe


   Accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda
   Tots el serveis acordats contractualment o amb prèvia sol·licitud, 72 hores abans de la realització del mateix, oferiran a l’usuari que ho requereixi un vehicle adaptat (plataforma elevadora).  

   Servei d'atenció al client
   El nostre servei d’atenció al client està garantit les 24 hores del dia a través de la nostra web http://www.hife.es i el telèfon 902 119 814.

    
    
   Cargando